transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eco-efficient Producer Services: What are they, how do they benefit customers and the environment and how likely are they to develop and be extensively utilised?

Författare och institution:
M Bartolomeo (-); D dal Maso (-); P de Jong (-); P Eder (-); P Groenewegen (-); P Hopkinson (-); P James (-); L Nijhuis (-); Marie Örninge (Gothenburg Research Institute (GRI)); G Scholl (-); A Slob (-); Olof Zaring (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Journal of Cleaner Production,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Miljöanalys och bygginformationsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
90668
Posten skapad:
2009-02-27 14:21
Posten ändrad:
2015-05-27 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007