transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Silent and symptomatic infarcts on cranial computerized tomography in relation to dementia and mortality - A population-based study in 85-year-old subjects

Författare och institution:
Martin Liebetrau (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Bertil Steen (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik); Gerhard F. Hamann (-); Ingmar Skoog (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
STROKE, 35 ( 8 ) s. 1816-1820
ISSN:
0039-2499
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
risk-factors, brain infarcts, cardiovascular health, rotterdam scan, alzheimers-disease, acute stroke, prevalence, predict, project
Postens nummer:
90636
Posten skapad:
2009-02-27 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007