transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

White matter lesion progression - A surrogate endpoint for trials in cerebral small-vessel disease

Författare och institution:
R. Schmidt (-); Ph. Scheltens (-); T. Erkinjuntti (-); L. Pantoni (-); H.S. Markus (-); Anders Wallin (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap); F. Barkhof (-); F. Fazekas (-)
Publicerad i:
NEUROLOGY, 63 ( 1 ) s. 139-144
ISSN:
0028-3878
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
austrian stroke prevention, sclerosis treatment trials, multiple-sclerosis, vascular dementia, intracerebral hemorrhage, cognitive impairment, mr-angiography, follow-up, abnormalities, hyperintensities
Postens nummer:
90634
Posten skapad:
2009-02-27 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007