transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Environmental policy, fuel prices, and the switch to natural gas in Santiago, Chile

Författare och institution:
Jessica Coria (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
EfD Discussion Paper 08-28
Postens nummer:
90600
Posten skapad:
2009-02-26 17:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007