transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Endogenous versus exogenous allocation of prizes in teams - Theory and experimental evidence

Författare och institution:
Matthias Sutter (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Labour economics, 13 s. 519-549
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
90575
Posten skapad:
2009-02-26 16:07
Posten ändrad:
2011-01-24 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007