transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An experimental analysis of voting in the stability and growth pact in EMU

Författare och institution:
Matthias Sutter (Institutionen för nationalekonomi med statistik); B. Irlenbusch (-)
Publicerad i:
Public Choice, 129 s. 417-434
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
90570
Posten skapad:
2009-02-26 16:02
Posten ändrad:
2011-01-24 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007