transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multicentre, randomised, double blind, placebo controlled, phase III study of weekly, low dose, subcutaneous interferon beta-1a in secondary progressive multiple sclerosis

Författare och institution:
Oluf Andersen (Institutionen för klinisk neurovetenskap); I. Elovaara (-); M. Färkkilä (-); H.J. Hansen (-); S.I. Mellgren (-); K.-M. Myhr (-); M. Sandberg-Wollheim (-); P. Soelberg Sørensen (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY, 75 ( 5 ) s. 706-710
ISSN:
0022-3050
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
controlled-trial, relapsing ms, beta-1a, pharmacokinetics, pharmacodynamics, therapy
Postens nummer:
90568
Posten skapad:
2009-02-26 15:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007