transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stakeholder Influences on the Ownership and Management of Festival Brands

Författare och institution:
Lena Mossberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Donald Getz (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 6 ( 4 ) s. 308-326
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
90541
Posten skapad:
2009-02-26 14:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007