transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strategies Against Market Power in Marketing Channels

Författare och institution:
Arne Jensen (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Management, 9 ( 2, 1993 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Market power, marketing channels
Postens nummer:
90523
Posten skapad:
2009-02-26 12:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007