transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Railway Organisation - A Preliminary Appraisal of the Swedish Model

Författare och institution:
Arne Jensen (Företagsekonomiska institutionen); Lars Sjöstedt (-); Johan Woxenius (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Proceedings of the WCTR World Conference 1992, Lyon,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
90521
Posten skapad:
2009-02-26 12:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007