transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patofysiologi vid KOL

Författare och institution:
Anders Blomberg (-); Magnus Sköld (-); Anders Lindén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Lungmedicin. Kap. 30. Sandström T & Eklund A red., s. 371-385
ISBN:
978-91-44-00847-9
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
90497
Posten skapad:
2009-02-26 11:08
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007