transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stockout Costs in Distribution Systems for Spare Parts

Författare och institution:
Arne Jensen (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 22 ( 1, 1992 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Stockout costs, distribution systems, spare parts
Postens nummer:
90485
Posten skapad:
2009-02-26 10:29
Posten ändrad:
2016-04-28 12:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007