transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebrospinal fluid markers in MS patients and their healthy siblings

Författare och institution:
Sara Haghighi (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Oluf Andersen (Institutionen för klinisk neurovetenskap); A. Odén (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Lars Rosengren (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA, 109 ( 2 ) s. 97-99
ISSN:
0001-6314
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
fibrillary acidic protein, multiple-sclerosis patients, neurofilament protein, csf
Postens nummer:
90462
Posten skapad:
2009-02-26 09:32
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007