transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Output Increasing Efficiency in the Nicaraguan Manufacturing Sector: 1991-1994

Författare och institution:
Ann Veiderpass (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
USAID: NEPAI-MEDE, Managua, Nicaragua 1997
Postens nummer:
90365
Posten skapad:
2009-02-24 13:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007