transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New Understanding of European Work Organization – Final report

Författare och institution:
Ola Bergström (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Brussels, Belgium
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
EU-project, 5th framework, Improving the Social Economic Knowledge Base
Postens nummer:
90323
Posten skapad:
2009-02-24 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007