transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contingent Employment in Europe and the United States

Redaktör(er):
Ola Bergström (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management); Donald W Storrie (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
ISBN:
1-84376-033-9
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Edward Elgar
Förlagsort:
Cheltenham
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
90318
Posten skapad:
2009-02-24 10:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007