transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Staden som varumärke: fallet Barcelona

Författare och institution:
Ola Bergström (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
Publicerad i:
Svensk turismforskning: en tvärvetenskaplig antologi om turister, turistdestinationer och turistorganisationer,
ISBN:
91-974657-0-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
ETOUR
Förlagsort:
Östersund
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
90310
Posten skapad:
2009-02-24 09:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007