transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Externalization of Employees, Thinking about going somewhere else

Författare och institution:
Ola Bergström (Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
Publicerad i:
International Journal of Human Resource Management, 12 ( 3 ) s. 373-388
ISSN:
0958-5192
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
90299
Posten skapad:
2009-02-24 09:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007