transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Ornamentdödaren". En essä om Adolf Loos

Författare och institution:
Björn Billing (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Psykoanalytisk tidskrift, ( 22-23 ) s. 149-183
ISSN:
1650-7398
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
90264
Posten skapad:
2009-02-23 11:25
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007