transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Industrial conversion to natural gas - An efficient and risk neutral strategy?

Författare och institution:
Berndt Andersson (Företagsekonomiska institutionen); Ted Lindblom (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Production Economics, Amsterdam 1993, 30-31 s. 229-242
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
90224
Posten skapad:
2009-02-20 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007