transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pedagogy as human science, bildung and action research: Swedish and Dutch reflections

Författare och institution:
Ponte Petra (-); Karin Rönnerman (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Educational Action Research , 17 ( 1 ) s. 155-167
ISSN:
0965-0792
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Action research can be understood as a complex interplay between local circumstances and local research traditions, embedded in their turn in local intellectual-philosophical traditions, national as well as international. Because of this interplay it is questionable whether it would be particularly fruitful to look for ‘typical local forms of action research’. In this article we will reflect on this issue and we base our reflections on the Nordic tradition of Bildung (bildning) and the continental European tradition of pedagogy as human science. As a departure for the reflections illustrations will be used of what is actually happening with regard to action research in our own countries of the Netherlands and Sweden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Action research, pedagogy as human science, pedagogiek, bildung, bildning, folk enlightenment
Postens nummer:
90184
Posten skapad:
2009-02-20 12:16
Posten ändrad:
2010-01-21 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007