transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vattenkraftsskatt i Sverige - En analys med inriktning på kärnkraftsavvecklingen

Författare och institution:
Thomas Hartman (Företagsekonomiska institutionen); Ted Lindblom (Företagsekonomiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1988
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Statens energiverk 1988
Postens nummer:
90176
Posten skapad:
2009-02-20 11:48
Posten ändrad:
2009-02-20 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007