transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prissättning och organisationsformer - en studie av lokal och regional kollektivtrafik

Författare och institution:
Thomas Hartman (Företagsekonomiska institutionen); Ted Lindblom (Företagsekonomiska institutionen)
Antal sidor:
151
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
1987
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Transportforskningsberedningen 1987
Postens nummer:
90175
Posten skapad:
2009-02-20 11:46
Posten ändrad:
2009-02-20 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007