transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Benchmarking i svenska kommuner år 2007

Författare och institution:
Sven Siverbo (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
KFi-rapport / Kommunforskning i Västsverige, ISSN 1101-7155
ISBN:
ISBN 978-91-976612-9-4
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
90123
Posten skapad:
2009-02-20 07:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007