transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Queer Jihad

Författare och institution:
Simon Sorgenfrei (Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Tidningen Kulturen, ( 20070731 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln behandlar muslimska föreningar som arbetar för HBT-rättigheter inom islam, samt queer-tolkningar av verser rörande homosexualitet i koranen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Nyckelord:
Islam, Queer, HBT-rättigherer
Postens nummer:
90077
Posten skapad:
2009-02-20 05:51
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007