transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are Retailer Banks the Future of Retail Banking?

Författare och institution:
Ted Lindblom (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och finansiell ekonomi)
Publicerad i:
European Association of University Teachers of Banking and Finance 2002, Siena Meeting, Sept 11-14 Siena, Italy,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
90065
Posten skapad:
2009-02-19 16:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007