transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad kan vi lära av ”Ölandsmodellen?” Om förutsättningar för lokal delaktighet i landskapsvården.

Författare och institution:
Marie Stenseke (Kulturgeografiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
1) Occasional papers / Department of Human and Economic Geography, ISSN 1101-7260; nr 2006:5
2) Nordistica Gothoburgensia / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0078-1134; nr 2006:5
ISBN:
1101-7260
Antal sidor:
59
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
90061
Posten skapad:
2009-02-19 16:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007