transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Electricity Pricing in Theory and Practice

Författare och institution:
Thomas Hartman (Företagsekonomiska institutionen); Ted Lindblom (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
De Nordiske Handelshoyskolers Emneskonference, Köpenhamn,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1983
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
90025
Posten skapad:
2009-02-19 14:47
Posten ändrad:
2009-02-20 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007