transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chassidism i Sverige

Författare och institution:
Daniel Andersson (Institutionen för religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Chaos Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriska studier, Religionsskift i Norden för og nu ( Nr 41 2004 ) s. 73-92
ISSN:
01084453
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Nyckelord:
Charedim, chassidism, diaspora, Lubavitch, identitet
Postens nummer:
89978
Posten skapad:
2009-02-19 11:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007