transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Döden i Mexico

Författare och institution:
Daniel Andersson (Institutionen för religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
CHAOS Dansk-Norsk Tidsskrift for religionshistoriske studier, Döden ( Nr 39, 2003 ) s. 147-169
ISSN:
0108-4453
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Nyckelord:
De dödas dag, Octavio Paz, offer, Guadalupe, identitet
Postens nummer:
89925
Posten skapad:
2009-02-17 12:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007