transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'Seem' and evidentiality.

Författare och institution:
Karin Aijmer (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Functions of languge , 16 ( 1 ) s. 63-88
ISSN:
0929-998X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
89905
Posten skapad:
2009-02-16 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007