transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dimensions of embodied communication - towards a typology of embodied communication

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik & Kollegium SSKKII (-2009))
Publicerad i:
Wachsmuth, Ipke: Lenzen, Manuela & Knoblish, Günther (eds.).Embodied Communication in Humans and Machines. Oxford University Press., s. 257-
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
ISBN: 978-0-19-923175-1
Postens nummer:
89848
Posten skapad:
2009-02-13 13:17
Posten ändrad:
2013-09-26 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007