transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The development of a morphological class

Författare och institution:
Sally Boyd (Institutionen för lingvistik); Gregory Guy (-)
Publicerad i:
The sociolinguistics reader, vol. 1, s. 196-212
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Arnold
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
sociolingvistik, morphologi, variation, språkutveckling
Ytterligare information:
Återutgiven artikel. Finns även i Language Variation and Change 2:1-18.
Postens nummer:
89841
Posten skapad:
2009-02-13 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007