transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The acquisition of literacy by immigrant children in Sweden.

Författare och institution:
Sally Boyd (Institutionen för lingvistik); Gunnel Arvidsson (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
The development of literacy in multilingual contexts: A cross-cultural comparison, s. 203-224
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Lawrence Erlbaum Assoc.
Förlagsort:
Mahwah, NJ, USA
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
Nyckelord:
tvåspråkighet, litteracitet, barn
Postens nummer:
89840
Posten skapad:
2009-02-13 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007