transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immigrant languages in Sweden

Författare och institution:
Sally Boyd (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
The other languages of Europe, s. 177-192
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Multilingual Matters
Förlagsort:
Clevedon, UK
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
Nyckelord:
sociolingvistik, tvåspråkighet, språkpolitik
Postens nummer:
89833
Posten skapad:
2009-02-13 09:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007