transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cross-cultural perspectives on interaction with minority and majority children at home and in pre-school

Författare och institution:
Sally Boyd (Institutionen för lingvistik); Kerstin Nauclér (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
TASG News. Newsletter of the Turkish Area Study Group, ( 49 ) s. 60-72
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Barnspråk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
Nyckelord:
tvåspråkighet, barnspråk, språksocialisering
Postens nummer:
89823
Posten skapad:
2009-02-12 17:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007