transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Foreign born teachers in the multilingual classroom in Sweden

Attitudes to foreign accent

Författare och institution:
Sally Boyd (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
International Journal of Bilingual education and Bilingualism, 6 ( 3-4 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
Nyckelord:
sociolingvistik, tvåspråkighet, brytning, attityder
Postens nummer:
89821
Posten skapad:
2009-02-12 17:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007