transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Language contact in the Nordic region

Författare och institution:
Sally Boyd (Institutionen för lingvistik); Sirkku Latomaa (-)
Publicerad i:
Nordic Journal of Linguistics, 19 ( 2 ) s. 155-182
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
sociolingvistik, tvåspråkighet, språkkontakt
Postens nummer:
89815
Posten skapad:
2009-02-12 16:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007