transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A real-life cost-effectiveness evaluation of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy in asthma.

Författare och institution:
B Ställberg (-); T Ekström (-); F Neij (-); P Olsson (-); Bengt-Eric Skoogh (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); C-G Löfdahl (-); for the SHARE trial group (-)
Publicerad i:
Respiratory medicine, 102 ( 10 ) s. 1360-70
ISSN:
1532-3064
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
OBJECTIVE: To evaluate direct asthma-related costs in Swedish primary care in a real-life setting. DESIGN: 12-month open-label study. SETTING: Swedish primary care in a real-life setting. PARTICIPANTS: 1776 patients with persistent asthma. INTERVENTIONS: Patients with persistent asthma were randomised to one of three treatments: a free adjustable combination of budesonide (100-400 microg/inhalation) and formoterol (4.5 or 9 microg/inhalation) via separate inhalers plus terbutaline as needed; budesonide/formoterol (160/4.5 microg or 80/4.5 microg, two inhalations twice daily) plus terbutaline as needed; budesonide/formoterol (160/4.5 microg or 80/4.5 microg, one inhalation twice daily or two inhalations once daily), for maintenance plus additional inhalations as needed. Doses depended on previous inhaled corticosteroid dose. Patients attended the clinic at 0, 1.5, and 12 months. Telephone interviews were conducted at 4, 6, 8, and 10 months. MAIN OUTCOME MEASURES: The primary endpoint was direct asthma-related healthcare costs. RESULTS: Statistically significant reductions in annual direct costs per patient were observed with budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy compared with the free adjustable combination of budesonide and formoterol (-13%, P<0.001) and fixed-dose budesonide/formoterol plus terbutaline (-20%, P<0.001). Time to first severe exacerbation did not differ significantly across treatment groups, with a mean reduction of 28% versus the free adjustable combination of budesonide and formoterol (P=0.076). Patients receiving budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy used a significantly lower daily dose of budesonide compared with the conventional (P<0.001). CONCLUSIONS: This study reports direct cost savings with budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy compared with conventional treatment regimens with at least equivalent efficacy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
89780
Posten skapad:
2009-02-12 08:44
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007