transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Agile improvement practices in software organizations

Författare och institution:
Anna Börjesson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Fredrik Martinsson (-); Magnus Timmer?s (-)
Publicerad i:
EUROPEAN JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS, 15 ( 2 ) s. 169-182
ISSN:
0960-085X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi)
Nyckelord:
technology, innovations, diffusion
Postens nummer:
89760
Posten skapad:
2009-02-11 12:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007