transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Personal Growth and Sensitivity Training as Fashions in Management and Management Research

Författare och institution:
Thomas Andersson (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
International Studies of Management & Organization, 38 ( 2 ) s. 71-96
ISSN:
0020-8825
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
89757
Posten skapad:
2009-02-11 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007