transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teologisk hermeneutik, hermeneutisk teologi – Om tolkningens oundviklighet

Författare och institution:
Ola Sigurdson (Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Religion och existens: Årsskrift för Teologiska föreningen i Uppsala. Mattias Martinson (red), s. 49-56
ISSN:
1653-8110
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Tros- och livsåskådningsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionsfilosofi
Nyckelord:
hermeneutik, tolkning, Karl Barth, Gerald Bruns, Wolfgang Iser, Stanley Fish, Gustaf Wingren
Postens nummer:
89746
Posten skapad:
2009-02-11 09:40
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007