transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hermeneutics as a bridge between the modern and the postmodern in library and information science

Författare och institution:
Joacim Hansson (Enheten för biblioteks- och informationsvetenskap)
Publicerad i:
JOURNAL OF DOCUMENTATION, 61 ( 1 ) s. 102-113
ISSN:
0022-0418
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Biblioteks- och informationsvetenskap
Nyckelord:
text, lis
Postens nummer:
89738
Posten skapad:
2009-02-10 16:22
Posten ändrad:
2013-01-08 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007