transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Kvinnliga filosofer i filosofins historia"

Författare och institution:
Cecilia Rosengren (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Kanon ifrågasatt. Kanoniseringsprocesser och makten över vetandet (Katarina Leppänen och Mikela Lundahl red.), s. 142-156
ISBN:
9789178447619
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gidlunds förlag
Förlagsort:
Hedemora
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln diskuterar villkoren för att studera och skriva om kvinnliga filosofer från förr. En första svårighet är att kvinnliga tänkare som regel har tenderat att osynliggöras i vår historieskrivning. Andra svårigheter hänger samman med att det samtidigt finns en tradition av att antingen skapa en parallell "kvinnornas kanon", eller att framställa kvinnliga filosofer som exceptionella undantag i den annars manligt dominerande idéhistorien. Så hur gör man för att uppmärksamma och studera de kvinnor som har filosoferat och publicerat sig i historien?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
89710
Posten skapad:
2009-02-09 19:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007