transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stretching the Performing Art - Sport Analogy Thin: Conceptual and Normative Limits of the Room for Improvisation in Sport - and for Sport in Improvisation

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Power Play: Improvisation and Sport, University of British Columbia, February 6-7, 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Estetik
Nyckelord:
Improvisation, Free improvisation, Sport, Competition, Music, Performing art, Dance, Theater, Live poetry, Live painting
Postens nummer:
89707
Posten skapad:
2009-02-09 18:26
Posten ändrad:
2009-02-23 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007