transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The amplitude of accommodation in 6-10-year-old children - not as good as expected!

Författare och institution:
Bertil Sterner (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi); Martin Gellerstedt (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Anders Sjöström (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi)
Publicerad i:
OPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS, 24 ( 3 ) s. 246-251
ISSN:
0275-5408
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Nyckelord:
reduced accommodation, school-children
Postens nummer:
89700
Posten skapad:
2009-02-09 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007