transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increased dopamine content in lymphocytes from high-dose L-Dopa-treated Parkinson's disease patients

Författare och institution:
Cecilia Rajda (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); György Dibó (-); László Vécsei (-); Jonas Bergquist (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri)
Publicerad i:
NEUROIMMUNOMODULATION, 12 ( 2 ) s. 81-84
ISSN:
1021-7401
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
Nyckelord:
peripheral-blood lymphocytes, expression, receptors, cells
Postens nummer:
89695
Posten skapad:
2009-02-09 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007