transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Opening address

Författare och institution:
Sally Boyd (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Cultural identitities - National borders, s. 5-6
ISBN:
978-91-89608-24-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
identitet, nationalism, språkpolitik
Postens nummer:
89680
Posten skapad:
2009-02-09 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007