transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A comparative controlled study of personality in severe obesity: a 2-y follow-up after intervention

Författare och institution:
Anna Rydén (Institutionen för invärtesmedicin); Marianne Sullivan (Institutionen för invärtesmedicin); Jarl S Torgerson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism); Jan Karlsson (Institutionen för invärtesmedicin); Anna-Karin Lindroos (Institutionen för invärtesmedicin); Charles Taft (Institutionen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY, 28 ( 11 ) s. 1485-1493
ISSN:
0307-0565
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Endokrinologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Nyckelord:
quality-of-life, morbid-obesity, subjects sos, gastric-surgery, general-population, bariatric surgery, female candidates, weight-loss, traits, distress
Postens nummer:
89631
Posten skapad:
2009-02-04 18:02
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007