transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Cognitive Interview: Effects on the realism in witnesses' confidence in their free recall

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (-); Karl Ask (Psykologiska institutionen); Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Psychology Crime & Law, 11 ( 2 ) s. 183-198
ISSN:
1068-316X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminologi
Nyckelord:
eyewitness-identification, memory, accuracy, time, calibration, predictors, judgments
Postens nummer:
89584
Posten skapad:
2009-02-04 11:58
Posten ändrad:
2010-09-02 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007